Aktuální přednášky

Změna termínu přednášek je vyhrazena.


Přednášky se konají vždy 1. pracovní pátek v měsíci, kromě července, srpna a října, vždy v 17.00, v aule přírodovědecké fakulty na ulici Kotlářská v Brně.. Každá přednáška začíná informacemi členům, případně připomínky od členů, následuje slosování rostlin, poté následuje vlastní přednáška.


Miroslav Sochůrek, Bolivie

Květen

Pel mel z cest


Jiří Hadamovský, Rod Huernia

Červen

Uvidíme jednu skupinu čeledi Asclepiadaceae


Pozvánky

Změna termínu pozvánek je vyhrazena.